Vad innebär miljömärkning av hotell?

shutterstock_427780843Med dagens teknik och globaliseringen av samhället ökar vårt kollektiva ansvar för att resa och leva så klimatsmart som möjligt. Ett område där du som konsument verkligen kan göra en stor skillnad är i ditt val av hotell. Studier har visat att inom hotell-branschen så har konsumenters ökade krav på gröna lösningar lett till att många hotell avsätter stora resurser på att hålla sig miljö och energimedvetna, ofta mer än vad nöden kräver. Din röst som konsument är viktig, leta efter till exempel en miljömärkning inför nästa familj eller jobbresas hotellvistelse.

Välj hotell med en seriös miljömärkning

Det finns ett stort antal organisationer som ger ut någon form av miljömärkning, och även om det finns en del oseriösa aktörer på marknaden så finns det även många bra. Svanen är ett väl inarbetat namn som har mycket gott rykte och numer också arbetar med miljömärkning av hotell i Sverige. Men det finns andra som på ett likvärdigt sätt arbetar internationellt med att miljömärka hotell. Till exempel EU-Eco Label. För att bli miljömärkt gäller det att uppfylla stränga krav angående både energiförbrukning och utsläpp. Vill du veta mer om miljömärkningar och andra aktuella miljöfrågor så gå in på www.trbmiljo.se.

Ställ krav som konsument

Om du skall ut och resa så ta chansen att göra din röst hörd som konsument. Med konkreta resultat har hotellnäringen tagit till sig det ökade trycket från miljömedvetna kunder, och många lägger nu mycket resurser för att erbjuda klimatsmarta alternativ för sina gäster. Vi bidrar alla till att påverka vår omvärld och när det gäller att välja miljömärkta hotell är saken klar. Din röst gör skillnad. Vill du veta mer om organisationer som arbetar med att miljömärka företag eller läsa om andra intressanta miljöfrågor där du kan vara med och påverka? Gå in på www.trbmiljo.se där det finns mycket information enkelt samlat för dig som läsare.

dualshock